fbpx

Taksit – Kapıda Ödeme – 150 ₺ ve Üzeri Ücretsiz Kargo

Üyelik Sözleşmesi ve Kişisel Verilerin Korunması

 1. ÜYELİK SÖZLEŞMESİ 
  1. Taraflar
  2. a) İşbu USLADA/Uslada Bijoux House Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”) www.uslada.com.tr internet sitesinin sahibi, Büyükşehir Mah, Atatürk Bulvarı, Güzelkent B-7, No:47C/14 PK:34520 Beylikdüzü – İstanbul / Türkiye adresinde mukim USLADA Bijoux House – Süleyman Yalçınkaya (Bundan böyle “USLADA” olarak anılacaktır) ile www.uslada.com.tr internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (“ÜYE”) arasında akdedilmiştir.

   

  1. Sözleşmenin Konusu

  İşbu Sözleşme’nin konusu USLADA’nın sahip olduğu internet sitesi www.uslada.com.tr’den ÜYE’nin yararlanma ve kullanma şartlarının belirlenmesidir.

   

  1. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

  3.1.ÜYE www.uslada.com.tr internet sitesini kullanırken tüm yasal mevzuat hükümlerine uymayı ve söz konusu hükümleri ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi durumda, oluşacak tüm hukuki ve cezai yükümlülüklerden tamamen ve münhasıran ÜYE sorumlu olacaktır.

  3.2.ÜYE, www.uslada.com.tr internet sitesinde başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

  3.3.ÜYE, www.uslada.com.tr internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde ve yasalara aykırı herhangi bir amaç için kullanamaz.

  3.4.www.uslada.com.tr internet sitesinde ÜYE’ler tarafından beyan edilen, yazılan fikir ve düşünceler ve kullanılan ifadeler münhasıran ÜYE’lerin kendi kişisel fikir ve yorumlarıdır ve bu fikir ve yorumların sonuçlarından yalnızca ÜYE sorumludur. Bu görüş ve düşüncelerin USLADA ile hiçbir ilgisi ve bağlantısı bulunmamaktadır. USLADA’nın ÜYE’nin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişi veya kurumların uğrayabileceği zararlardan veya üçüncü kişi veya kurumların beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle ÜYE’nin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

  3.5.ÜYE, www.uslada.com.tr internet sitesine ÜYE olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve USLADA’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları defaten ve nakden tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

  3.6.ÜYE’nin www.uslada.com.tr üzerinden alışveriş yapması amacıyla kullandığı bilgilerin (e-posta adresi, şifre vs.) üçüncü şahıslardan saklanması tamamen ÜYE’nin sorumluluğundadır. ÜYE’nin www.uslada.com.tr alışveriş sistemi üzerinde kullandığı bilgilerin üçüncü şahıslar tarafından kullanılması sebebiyle meydana gelebilecek durumlardan USLADA doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu değildir.

  3.7.USLADA, ÜYE verilerinin yetkisiz kişilerce ele geçirilmesinden ve ÜYE yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu tutulmayacaktır. ÜYE, www.uslada.com.tr internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden USLADA’dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

  3.8.ÜYE, başka internet kullanıcılarının bilgilerine ve yazılımlarına izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi halde, bu nedenle doğacak hukuki ve cezai sorumluluk tamamen ÜYE’ye aittir.

  3.9.İşbu Sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden ÜYE, bu nedenle doğabilecek tüm zararlardan sorumlu olacağını ve USLADA’yı bu nedenle ortaya çıkabilecek tüm zarar, dava, talep ve iddialardan ari tutacağını ve bunlara karşı tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.

  3.10.USLADA’nın her zaman tek taraflı olarak herhangi bir sorumluluk üstlenmeksizin ÜYE’nin ÜYE’liğini askıya alma veya sonlandırma ve ÜYE’ye ait tüm veri, belge ve dosyaları silme hakkı mevcuttur.

  3.11.www.uslada.com.tr internet sitesi tasarım ve yazılımı ile ürünlere ait metin ve görsel içeriklere ilişkin tüm fikri mülkiyet hakları USLADA’nın mülkiyetinde olup, bunlar ÜYE tarafından USLADA’nın yazılı izni olmaksızın kullanılamaz.

  3.12.USLADA tarafından www.uslada.com.tr internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan Internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

  3.13.USLADA’nın, ÜYE tarafından siteye ya da mobil uygulamaya kayıt formunda yazılmış olan veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, reklam, tanıtım, bildirim ve diğer amaçlarla kullanıcıya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ÜYE, işbu sözleşmeyi kabul etmekle aksine bir yazılı bildirimi olmadığı müddetçe USLADA’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir. ÜYE, işbu Sözleşmeyi onaylayarak, USLADA ile paylaşmış olduğu tüm bilgilerin şahsına ait olduğunu ve bu bilgilerin, satış ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla ve her türlü iletişim aracına uygun bildiriminin sağlanması için işbirliği içinde olduğu şirketler ve diğer tüzel kişiler ile de paylaşılabileceğine onay vermektedir. USLADA, ÜYEnin www.uslada.com.tr internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

  3.14.ÜYE yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında USLADA ve işletme sahibine ait diğer firma ve markalarının ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları hakkında kendisine bilgi ve ilanlar gönderilmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. ÜYE, USLADA’ya ÜYE olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, USLADA tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder.

  3.15.ÜYE aksini bildirmediği sürece ÜYE’liği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, USLADA tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. ÜYE yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, kısaca herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve USLADA’yı sorumlu tutmayacağını kabul ve beyan eder.

  3.16.ÜYE veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini USLADA destek ve iletişim e-posta adresine ([email protected]) iletebilir.

  3.17.USLADA, ÜYE’nin kişisel bilgilerini (a) yürürlükte olan kanun ya da düzenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı, idari emir gereğince açıklaması gerektiği durumda, ve (b) 3.13. maddede belirtilen durumlarda ve (c) ÜYE’nın rızasının bulunduğu takdirde üçüncü kişilere açıklayabilir.

  3.18.USLADA web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda ÜYE USLADA web sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

  3.19.USLADA, sitenin içeriğini, tasarımını ve yazılımını dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme, durdurma ya da sonlandırma ve dilediği zaman internet sitesinde kayıtlı olan kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını haizdir.

  3.20.USLADA, işbu Sözleşme’nin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman güncelleyebilir, değiştirebilir veya yürürlükten kaldırabilir. Güncellenen, değiştirilen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm ÜYEler için hüküm ifade edecektir.

  3.21.USLADA, işbu Sözleşme uyarınca, ÜYE’lerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme elektronik postaları ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahiptir. ÜYE işbu Sözleşme’yi onaylamakla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesine rıza göstermiş sayılacaktır. ÜYE elektronik posta ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda USLADA destek ve iletişim e-posta adresine ([email protected]) bu talebini ileterek, elektronik posta ve/veya SMS gönderim iptal işlemini gerçekleştirebilecektir. 3.13. madde hükümleri saklıdır.

   

  1. Sözleşmenin Feshi

  Taraflardan her biri işbu Sözleşme’yi karşı tarafa yapacağı tek taraflı bir bildirimle her zaman feshedebilir. Ayrıca, internet sitesinde veya mobil uygulama üzerinde üyelik iptali ve hesap silme işlemi, kullanıcı tarafından da yapılabilir. Üyeliğini bitiren kullanıcının internet sitesine ve mobil uygulamaya giriş yetkisi geri dönülmemek üzere iptal edilecektir. USLADA’nın kullanıcının kendisi tarafından sonlandırılan kullanıcı hesabına ait her türlü kaydı silip silmeme hakkı saklıdır. Kullanıcı silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.

   

  1. İhtilaflerin Halli

  İşbu sözleşme ÜYEnin, ÜYEliğini iptal etmesi veya USLADA tarafından ÜYEliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. USLADA ÜYEnin “üyelik sözleşmesi”nin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda ÜYEnin ÜYEliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. İşbu Sözleşme ile bağlantılı veya işbu Sözleşme’den doğan tüm uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

   

  1. Yürürlük

  ÜYE’nın ÜYE’lik kaydı ÜYE’nin işbu Sözleşme’de yer alan tüm maddeleri okuması ve kabul etmesiyle gerçekleşir. İşbu Sözleşme ÜYE’nin ÜYE olması anında elektronik ortamda onayı alınmak sureti ile akdedilmiş ve yürürlülüğe girmiştir.

   

   

  Satıcı İsim/Ünvanı                                                                                              Alıcı Adı, Soyadı

  USLADA Bijoux House – Süleyman Yalçınkaya

   

   

   

   

   

  KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE AKTARILMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME VE ONAY FORMU

   

   

  USLADA olarak, müşterilerimizin, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın ve tüm iş ortaklarımızın bilgilerinin ve verilerinin, özel hayatının gizliliğine ve güvenliğine son derece önem vermekteyiz. Bu sebeple; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun gereğince, Veri Sorumlusu sıfatıyla USLADA Bijoux House – Süleyman Yalçınkaya / www.uslada.com.trbundan böyle  (“USLADA”)olarak anılacaktır tarafından kişisel verilerinizin işleme sebeplerinden, bunların hukuki dayanağından, toplanma yönteminden ve ilgili Kanundan doğan haklarınızdan bahsetmek ve  işbu Kanun kapsamında aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere sizleri bu hususlarda bilgilendirmek isteriz.

   

  1 – USLADA olarak bu bilgilendirmeyi kimlere hitaben yapıyoruz?

  Öncelikle belirtmek isteriz ki; kişisel verileriniz, tarafınızdan alınan açık rızalar doğrultusunda Uslada tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine uygun olarak işlenebilecektir. Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanunun 5/2. Maddesinde sayılan haller kapsamına giren durumlarda ise kişilerden rıza alınmasına gerek olmadığını da ayrıca hatırlatmak isteriz.

   

  6698 sayılı Kanunun 10. Maddesi gereğince bu bilgilendirmeyi; Uslada E-ticaret kanallarına bağlanan/kullanan tüm kullanıcılara; Uslada’nın ofis, depo ve mağazalarındaki misafir ağına (wifi) bağlananlara; tüm Uslada Mobil uygulamalarını kullananlara; Uslada veri tabanında (CRM Sisteminde) yer alan tüm müşterilerimize; Uslada mağazalarından ya da işletmemize ait E-Ticaret kanallarından alışveriş yapan müşterilerimize, bu kanala bağlanan/kullanan tüm kullanıcılara; Uslada iletişim seçeneklerinden herhangi birini kullananlara; Uslada mağazalarımızı herhangi bir amaçla ziyaret edenlere; Uslada mağazalarından ya da uslada.com.tr web sayfasından alışveriş yapan müşterilerimize, Uslada sosyal medya hesaplarından Uslada ile iletişime geçen (yorum paylaşan, talepte bulunan dahil bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm müşterilerimize; Uslada’nın düzenlediği yarışmalara katılanlara; Uslada’nın müşterilerine tanıdığı fırsatlardan yararlanmak amacıyla anket, form dolduran tüm müşterilerimize; başta Uslada Bijoux House kart ve Uslada kart olmak üzere Uslada tarafından müşterilerine avantaj sunmak amacıyla çıkarılan tüm diğer kart sahiplerine ve bu kartın kullanımı için anket, form dolduranlara; işletmemize ait diğer markaların kart sahiplerine ve bu kartın kullanımı için anket, form dolduranlara; ayrıca Uslada’ya iş başvurusunda bulunmak amacıyla kariyer portallarından, İŞKUR, e-posta ile, referans ile, fiziki olarak başvuru formu doldurmak sureti ile özgeçmiş gönderen adaylarımıza; Uslada bünyesinde çalışmaya devam eden çalışanlarımıza; daha önce Uslada bünyesinde çalışmış fakat herhangi bir sebeple iş sözleşmesi sona ermiş olan eski çalışanlarımıza; ticari faaliyetimiz kapsamındaki tüm iş ortaklarımıza ve bunların çalışanlarına ve bu saydıklarımızla sınırlı olmaksızın yüz yüze, mesafeli, sözlü, yazılı ya da elektronik yolla kişisel verilerini Uslada ile paylaşmış/paylaşacak; doğrudan vermiş/verecek veya Uslada tarafından elde edilmesine olanak sağlamış/sağlayacak olan tüm gerçek kişilere hitaben yapmaktayız.

   

  Tüm Uslada yazarkasa sistemleri üzerinden ve diğer ortamlardan Uslada E-ticaret kanalları, müşteri bilgi güncelleme ekranı, kayıt olan ve/veya kayıtları ile ilgili bilgi güncellemesi yapan müşterilerimizin bilgileri, yazarkasa altyapısı, ERP kurumsal kaynak planlama uygulaması ve raporlama sistemlerimizde, sadece yetkililerin erişebileceği şekilde saklanmaktadır. Bu bilgilere, yazarkasalar ve diğer çeşitli kurumsal uygulamalardan gerektiği durumda erişilerek veriler farklı kriterlere göre sorgulanabilmektedir. Müşterilerimize avantaj olarak sunduğumuz alışveriş puanı ve kasalarda sağladığımız indirimler de bu verilere erişilerek sağlanmaktadır.

   

  Herhangi üçüncü parti bir firma ile müşteri ve/veya birlikte çalıştığımız tüzel kişiliklerle ilgili veriler paylaşılmamaktadır. Bu verilere herhangi bir şekilde erişecek olan tüm üçüncü parti firmalar ile güvenlik ve gizlilik sözleşmeleri yapılarak, verilerin güvenliği ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde koruma altına alınmaktadır.

   

  2 – Kişisel Verilerinizin işlenmesi ne anlama gelir?

  Kişisel verilerin işlenmesi; bu verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, toplanması, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

   

  3 – Kişisel verilerinizi hangi amaç ve hukuki sebeplere dayanarak işliyoruz?

  Uslada bünyesinde doğrudan ya da dolaylı yollarla toplanan ve USLADA tarafından sağlanan hizmet, ticari faaliyetlerine ve dahi kanuni gerekliliklere bağlı olarak farklılık gösterebilen her türlü kişisel veriler, toplanma amacına bağlı olarak işlenecektir. Yukarıda belirtilen gerçek kişilere ait doğrudan ya da dolaylı yolla elden edilen tüm kişisel veriler;

  a)uslada.com.tr ve/veya Uslada E-Ticaret kanallarından alışveriş yapanın kimlik bilgilerini teyit etmek; başta mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereği akdedilen sözleşmeler olmak üzere tüm sözleşmesel yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi adına gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek; edimleri yerine getirmek;

  b)Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği başta Hukuk ve Ceza Mahkemelerinden gelen talep üzerine tüm kamu görevlilerine bilgi verebilmek;

  c)Başta, Uslada’nın düzenlediği özel ve genel kampanyalar hakkında ( promosyon, tanıtım, indirim vs. gibi avantajlar) bilgilendirmek olmak üzere Uslada’nın her türlü pazarlama faaliyetlerinde kullanabilmek;

  d)Mağaza, web sitesi ve/veya mobil uygulamalardan alışveriş yapan müşterilerimizi tanıyabilmek ve bu doğrultuda pazarlama faaliyetlerinde bulunabilmek;

  e)Çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda pazarlama faaliyetleri, anketler ve pazar analizleri yapabilmek;

  f)Hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek ve raporlayabilmek, bu hususta ve pazarlama faaliyeti kapsamında anlaşmalı iş ortaklarımızla verileri paylaşabilmek;

  g)Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,

  h)Yasal yükümlülüğün yerine getirilmesi için hizmet aldığımız üçüncü kişi ve üçüncü firmalara (anlaşmalı iş ortaklarımıza) aktarabilmek,

  i)Sözleşmeden kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi (ürünün teslimi vs gibi.) amacıyla veri datalarında saklayabilmek,

  j)Uslada’ya karşı haklarınızın hatırlatılması amacıyla iletişim bilgilerinizin veri datalarında saklayabilmek,

  k)Uslada’nın İK politika ve ihtiyaçları çerçevesinde çalışan temin etmek, işe alım süreçlerini yürütmek ve geliştirmek,

  l)İş başvurularını değerlendirmek, sonuçlandırmak ve iş başvurusunda bulunan adaylar ile iletişime geçmek,

  m)İnsan kaynakları politikamızın yürütülmesi, bu politikamızın ve hizmetlerimizin değerlendirilmesi, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla çalışanlarımızın performansını değerlendirmek

  n)Müşterilerimizi daha iyi tanıyarak ihtiyaçlarını anlamak, kişisel ürün, hizmet ve teklif sunabilmek. Sunulan ürünlerimiz ve hizmetlerimizdeki memnuniyetleri ölçmek

   

  için Uslada tarafından işlenebilecektir.

   

  Uslada mağazalarımız, merkez ofislerimiz ve depolarımız, müşterilerimizin, çalışma adaylarımızın ve çalışanlarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla güvenlik kameraları ile izlenmekte olup; bu sebeple mağazalarımızı, merkez ofis ve depolarımızı ziyaret eden kişilerin kimi zaman görüntülerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilebileceği ve kamu güvenliğinin sağlanması adına mevzuat gereği başta idari ve adli mercilerinden gelen talep üzerine tüm kamu görevlilerine bilgi verileceği, onlarla bu görüntülerin paylaşılabileceği hususunda sizleri bilgilendirmek isteriz.

   

  Uslada’ya yukarıda belirtilen yollarla iş başvurusunda bulunmak amacıyla özgeçmiş gönderen çalışan adaylarımızın bahse konu özgeçmişlerinin, başvuru anında alınan bilgilerinin, başvurdukları pozisyon veya ileride doğabilecek olası pozisyonlarda değerlendirilmek amacıyla kullanılabileceği, Uslada’nın İK datalarında saklanabileceği hususunda siz çalışan adaylarımızı bilgilendirmek isteriz. Uslada bünyesinde hali hazırda çalışan personellerimizin ve daha önce Uslada bünyesinde çalışmış olan eski personellerimizin özlük dosyaları, yasal yükümlülüklerimiz gereğince ve bu kapsamda Uslada bünyesinde saklanmaya devam etmektedir.

   

  Ticari faaliyetimiz kapsamındaki Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun korumasından faydalanan tüm iş ortaklarımıza ve onların çalışanlarına ait kişisel verilerin, Uslada’nın müşteri portföyü olarak ticari ilişkinin devamında ve sonrasında sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla işlenebileceğini de belirtmek isteriz.

   

  Tüm bu yukarıda ayrıntılarıyla açıklanan kişisel verilerinizi, başta KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 4. 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 4857 sayılı İş Kanunu, 29166 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve bu Kanunlara istinaden düzenlenmiş olan yönetmelikler olmak üzere, tüm yasal mevzuat gereğince ve yukarıdaki amaçlar doğrultusunda işlemekteyiz.

   

  4 – Kişisel verilerinizi bahse konu amaçlarla hangi kişi ve kuruluşlara aktarılabiliriz?

  Öncelikle belirtmek isteriz ki, tarafınızdan açık rıza almadan kişisel verileriniz üçüncü kişiler ile paylaşılmamaktadır.

   

  Ancak; yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle tarafımızdan istenen kişisel verilerinizi paylaşma zorunluluğumuzun olduğunu da belirtmek isteriz. Örneğin; yargı mercileri ve kamu kurumlarından gelen talep üzerine yasal yükümlülüğümüz gereği kişisel verilerinizi paylaşabilmekteyiz. Keza, Kanundan doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla bu hususta hizmet aldığımız anlaşmalı iş ortaklarımıza da salt bu amaç için aktarım gerçekleştirilebilmektedir. Bunun dışında tarafınız ile sözleşmeden kaynaklı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla anlaşmalı üçüncü kişilerle kişisel verileriniz paylaşılabilmektedir. Bu paylaşımları yapmadan önce, tarafınızın ve tarafımızın hak ihlalini önlemek amacıyla teknik ve hukuki önlemler almaktayız. Ancak; paylaşım gerçekleştirdiğimiz üçüncü kişinin sorumluluğunda meydana gelen ihlallerden sorumlu olmadığımızı da belirtmek isteriz.

   

  Yine, kişisel verileriniz USLADA ile herhangi bir ilişki içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin, denetiminin temini, idari operasyonlar, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri USLADA’nın insan kaynakları politikalarının yürütülmesi amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hizmet sağlayıcılarımıza, Topluluk Şirketlerine, Şirket yetkililerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

   

  Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve ilgi alanınıza giren ürün gruplarıyla ilgili çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında çeşitli ajans, reklam şirketleri ve anket şirketleriyle, diğer üçüncü kişilerle ve ilgili iş ortaklarımızla paylaşılabilmektedir. Daha önce Uslada bünyesinde çalışmış olan eski personellerimiz ile ilgili üçüncü firma yetkililerinden gelen talep üzerine referans amacı ile bilgilerinizin paylaşılabileceğini de belirtmek isteriz.

   

  KVKK ve yukarıda yer alan 1. ve 3. Maddeler uyarınca toplanan kişisel verileriniz; KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde ve yukarıda yer alan amaçlarla aktarılabilmektedir.

  Ayrıca USLADA tarafından kişisel verilerin yurtdışına yukarıda yer verilen amaçlarla;

  • Veri sahibinin açık rızasının bulunması halinde, veya
  • Veri sahibinin açık rızası bulunmadığı ancak yukarıda belirtilen diğer şartlardan bir veya birkaçının karşılandığı hallerde;
  • Verilerin aktarıldığı ülkede yeterli koruma bulunması ve
  • Verilerin aktarıldığı ülkede yeterli koruma bulunmaması durumunda ilgili USLADA’nın ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlusu ile birlikte yeterli korumayı yazılı olarak taahhüt etmesi ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun izninin alınması kaydı ile

  aktarılabilmektedir.

   

  5 – Kişisel verilerinizi hangi yöntemlerle topluyoruz?

  Kişisel veriler yukarıda yer verilen amaçlarla, aşağıda belirtilenlerle sınırlı olmamak üzere; tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla, USLADA’nın ofisleri, mağazaları, işyerleri, internet sitesi, mobil uygulamaları, sosyal medya mecraları aracılığıyla, kameralar ve diğer benzer vasıtalarla sözlü, yazılı veya elektronik olarak elde edilip toplanabilmektedir. Aşağıda örnekleyici mahiyette açıklamalar yer almaktadır:

   

  – Uslada E-Ticaret Kanalları: Web sayfası üzerinden tüm müşterilerimiz dilerlerse Uslada ile iletişime geçebilir, üyelik başvurusu yapabilir. Bunun dışında uslada.com.tr çerez (cookie) kullanan bir sitedir. Çerezler, bir dosya indirdiğinizde veya bir web sitesini ziyaret ettiğinizde sabit diskinize kaydedilen küçük bir metin dosyasıdır. Bir başka ifade ile, web sitesi tercihleriniz veya profil bilgileri gibi tarama bilgilerini saklayan daha önce ziyaret ettiğiniz web siteleri tarafından oluşturulan dosyalardır. Dolayısıyla çerezler, size daha iyi hizmet verebilmemiz amacı ile ilgilendiğiniz ürün gruplarına ilişkin kampanya bilgilerini aktarmak ve ürün tanıtımlarını yapmak amacı ile kullanılır.

  [email protected]’ye başvurunuz ile: [email protected], müşterilerimizin Uslada’ya e-mail ile ulaşabilmelerini sağlayan yazılı iletişim kanalımızdır. Bu kanaldan bize ulaşan tüm kişilerin bilgileri iletişim sağlayabilmek amacı ile saklanacaktır. Uslada ile fiziksel veya uzaktan iletişime geçen tüm kişilerin bilgileri iletişim sağlayabilmek amacı ile saklanacaktır.

  – Elektronik ya da fiziki olarak doldurduğunuz üyelik formu, internet sitelerimize üyelik veya giriş sırasında üye girişi yapmanızı sağlayan sosyal ağlar, internet sitelerimiz veya üçüncü kişilere ait internet sitelerinde yer alan, bizimle iletişime geçmek üzere doldurduğunuz iletişim formları.

  – Şirketimiz ile imzalamış olduğunuz muhtelif sözleşmeler ile Şirketimize göndermiş olduğunuz elektronik postalar, faks ve mektuplar, sosyal medya kanalları, Google vb. arama motorlarının kullanımı, pazar araştırması şirketleri ve müşteri memnuniyeti ölçümlemeye yarayan şirketler ve programlar, üyelik sözleşmeleri ve sair diğer sözleşmeler, kampanyalar, başvurular, formlar, teklifler.

  – Tüm Uslada mağazaları, merkez ofis ve depolar: Tüm ziyaretçilerin ve çalışanların güvenlik kamerasına kaydedilen görüntüleri saklanacaktır. Yine mağazalarımızı, merkez ofislerimizi ve depolarımızı ziyaret eden kişilerin kişisel bilgileri yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak kaydı ile işlenebilecektir.

  – İş Başvuruları: İş başvurusuna ilişkin kişisel veriler, kariyer portalları, e-posta, İŞKUR, referans aracılığı ve fiziki olarak başvuru formu doldurmak sureti ile alınır.

   

  6 – Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanunun 11. Maddesi gereğince haklarınız neler?

  Sizler, aşağıda belirtildiği üzere ve uslada.com.tr adresinde bilgisi verilen iletişim kanallarından Uslada’ya başvurarak;

   

  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme hakkına sahip olduğunuz gibi, yurt içinde veya yurtdışında verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir; işlenen veriler ile ilgili bilgi talebinde bulunabilirsiniz. Eğer yanlış veya eksik işlemenin varlığı tespit edilirse; bunların düzeltilmesini, bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini de isteyebilirsiniz. Ayrıca, herhangi bir gerekçe göstermeye gerek kalmadan talebiniz halinde kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilebilecektir. Ancak; kanuni zorunluluk nedeni ile yasal sorumluluğumuz gereği bulundurmamız gereken kişisel verilerinizin silinemeyeceğini, yok edilmeyeceğini veya anonim hale getirilemeyeceğini de hatırlatmak isteriz. Ayrıca KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme hakkınız da bulunmaktadır. Kişisel verilerinizin hukuka aykırı işlendiğini ve bu nedenle zararınızın doğduğunu düşünüyorsanız, bu hususta Uslada’ya karşı yasal yollara başvurma hakkınızın da olduğunu belirtmek isteriz.

   

  KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Bu çerçevede Şirketimize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmakla birlikte, başvurularınız Uslada tarafından KVKK kapsamında yasal süre içerisinde sonuçlandırılacak ve sizlere bu hususta bilgi verilecektir.

   

  Kanun’un 28. maddesinin 2. fıkrası veri sahiplerinin talep hakkı bulunmayan halleri sıralamış olup bu kapsamda;

  – Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,

  – İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,

  – Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,

  – Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması,

   

  hallerinde verilere yönelik olarak yukarıda belirlenen haklar kullanılamayacaktır.

   

  Kanun’un 28. maddesinin 1. fıkrasına göre ise aşağıdaki durumlarda veriler Kanun kapsamı dışında olacağından, veri sahiplerinin talepleri bu veriler bakımından da işleme alınmayacaktır:

  – Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.

  – Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.

  – Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.

  – Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbarı faaliyetler kapsamında işlenmesi.

  – Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

   

  1. Kişisel Verileriniz Ne Süreyle İşlenecektir?

  USLADA,  kişisel verilerin saklanma sürelerini belirlerken yürürlükte bulunan mevzuatı ve süreç konusu verilerin işlenme amaçlarını göz önünde tutarak belirleme yapmaktadır. KVKK’ya uygun olarak, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVKK md. 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dahil tüm süreler dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.

   

   

  Veri Sorumlusu   : USLADA – (uslada.com.tr / Uslada Bijoux House – Süleyman Yalçınkaya)

  Adres                : Büyükşehir Mah, Atatürk Bulvarı, Güzelkent B-7, No:47C/14, PK:34520, Beylikdüzü / İSTANBUL

  E-posta Adresi    : [email protected]

   

  TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ ONAYI:

   

  * Kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini talep etmeniz halinde üyelik sistemimizden çıkacağınızı ve bu kapsamda, üyelik sistemimizin sağladığı avantajlardan ilgili tarih itibariyle yararlandırılamayacağınızı önemle belirtmek isteriz.

   

  USLADA olarak, ilginizi çekeceğini düşündüğümüz fırsat ve kampanyalarımızdan sizleri e-posta, sms ve benzeri elektronik iletişim araçlarıyla haberdar edebilmemiz için iletişim izninizi istiyoruz.

   

  ** Yukarıdaki bilgilendirme metnini okudum, anladım ve uslada.com.tr üyelik sistemine, uslada.com.tr üzerinden üyelik sözleşmesini onaylayarak, internet sitesi “uslada.com.tr” üzerinden onay vererek ya da mağazalarda cep telefonuma gönderilen onay kodunu mağaza yetkilisi ile paylaşmak suretiyle yine elektronik şekilde onay vererek KVKK kapsamında kişisel verilerimin, yukarıda belirtilen yöntemler ile toplanmasına ve yine yukarıda belirtilen amaçlar dâhilinde işlenmesine, yukarıda belirtilen yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarılmasına, belirtilen amaçlar dâhilinde açık rıza veriyorum.

   

  Satıcı İsim/Ünvanı                                                                                              Alıcı Adı, Soyadı

  USLADA – Süleyman Yalçınkaya